slideshow image

Lối Sống Lành Mạnh Bộ sưu tập Kho ảnh Miễn phí

Tại đây, bạn có thể tìm thấy kho ảnh và hình ảnh miễn phí tốt nhất về Lối Sống Lành Mạnh từ ACworks.

Ảnh từ ACworks

Bạn đang tìm kiếm ảnh và hình ảnh Lối Sống Lành Mạnh miễn phí, bắt mắt có thể được sử dụng hợp pháp cho cả các dự án thương mại và cá nhân tiếp theo của bạn? Hơn thế nữa, bạn muốn tìm ảnh Lối Sống Lành Mạnh và những hình ảnh có thể được sử dụng làm yếu tố chính trong thiết kế của bạn cho các dự án thương mại ? Bạn đang ở đúng nơi! Bộ sưu tập ảnh Lối Sống Lành Mạnh cung cấp cho bạn những gì tốt nhất và ảnh và hình ảnh Lối Sống Lành Mạnh chất lượng cao từ ACworks.
Bạn có thể xin giấy phép bổ sung của những ảnh và hình ảnh Lối Sống Lành Mạnh này để bạn có thể sử dụng chúng làm yếu tố chính trong các thiết kế của bạn cho các dự án thương mại mà không phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến bản quyền. Để biết thêm thông tin về Giấy phép bổ sung , hãy nhấp vào tại đây.

Bộ sưu tập của tháng

Bộ sưu tập minh họa miễn phí

Xem tất cả

Bộ sưu tập hình bóng miễn phí

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp về kho hình ảnh miễn phí trên photoAC

Đi tới Trang trợ giúp >>>

Câu hỏi 1: Làm cách nào để sử dụng kho ảnh miễn phí và hình ảnh được tải xuống từ photoAC cho các dự án thương mại?

If you want to use the contents downloaded from our platforms in products for sell, you must ensure that our contents are not the main elements of the design.

For example, you cannot sell t-shirts, mugs, vinyls, calendars, etcetera, if these have an image from our sites as the main element of the design.

This means that you must use your own designs or third party designs to create the main elements of the composition and use images on our sites as backgrounds or secondary elements.

If multiple images on our sites are used to create the design, these will all be considered main elements, as they all belong to our sites.

Please be aware that this rule applies to both free and premium users.

Question 2: What are the diffrences between main elements and secondary elements?

Phần tử chính

Hình ảnh được sử dụng làm yếu tố chính khi tài nguyên được sử dụng trong một sản phẩm (vật lý hoặc kỹ thuật số) khi nó được tải xuống từ trang web của chúng tôi mà không có bất kỳ thay đổi nào được áp dụng cho thiết kế.

Nó cũng sẽ được coi là yếu tố chính khi các thay đổi nhỏ được áp dụng cho thiết kế, như thay đổi màu sắc hoặc hướng.

Nếu bạn thêm các yếu tố khác do chính bạn hoặc bên thứ ba tạo ra, như các chi tiết nhỏ hoặc thêm / thay đổi văn bản, nhưng thiết kế từ các trang web của chúng tôi vẫn là yếu tố có trọng lượng hơn trong thành phần cuối cùng, có nghĩa là nó thu hút sự chú ý trước các bộ phận khác trên thiết kế, đây vẫn sẽ được hiểu là yếu tố chính.

Secondary element

Acworks resources are used as secondary elements when other elements, not from our sites, are added to the final composition and become more important than the resource from ACworks.

Please be noticed that using multiple images from our sites is also considered as the main element, so you need to add other designs created by yourself or from a third party.

If you want to use a background from our sites to add other elements on top, like a message in a fancy typography, please note that you must choose a background that has less weight than the text you add, like a watercolor or an abstract background.

If you choose a background with a floral frame or an illustration and just change the text it will not be enough.

Patterns cannot be used to create products like clothes, notebooks or wrapping paper, if these are to be used commercially, since these are considered main elements. You would need to create a new pattern, adding other elements not from our sites to the design.

Câu hỏi 3: Tôi có thể sử dụng ảnh và hình ảnh được tải xuống từ photoAC làm yếu tố chính cho các dự án thương mại của mình không?

Cần có thêm giấy phép nếu bạn muốn sử dụng ảnh và hình ảnh được tải xuống từ photoAC trong thiết kế của mình làm yếu tố chính cho mục đích thương mại. Chỉ những hình ảnh từ người tạo có tên ACworks mới cho phép bạn có được một giấy phép bổ sung. Tất cả ảnh và hình ảnh trong Bộ sưu tập đều có thêm giấy phép.

Để mua thêm giấy phép, trước tiên tài khoản của bạn phải là tài khoản trả phí. Sau khi mua giấy phép bổ sung của một hình ảnh, bạn có thể sử dụng hình ảnh mà không bị giới hạn về thời gian sử dụng và số lượng dự án.

Để tìm kiếm thêm hình ảnh từ người tạo ACworks, bạn có thể sử dụng chức năng lọc theo tên của người tạo khi tìm kiếm.